Miller Early Childhood Initiative of a World of Difference Institute’un makalesine göre, konuşmaya başladıktan sonra, özellikle üç – dört yaş civarı çocuklar mantıklı düşünmeye yeni yeni başlarlar ve etraflarındaki dünyayı anlamak isterler. Yeni temel dil ustalıklarıyla “neden” soruları sormaya başlarlar. Bu, çocukların cilt rengini ve çevrelerindeki insanlar arasındaki diğer belirgin fiziksel farkları fark etmeye başladıkları


Göçün anatomisinde yaşanılan yerin değişimi ile sistemsel olarak hayatlara dahil olan artılara değindikten sonra, elbette madalyonun öteki yüzündeki eksilerden de bahsetmek gerekiyor. Göçmen kadınlar ağırlıkla başta özlem olmak üzere, diğer birçok zorluk ve yer yer ırkçılıkla mücadele ediyorlar. Katılımcıların ‘ilk ne zaman zorlandıklarının’ sorgulandığı soruya verdikleri cevaplara bakıldığında; katılımcıların %30’unun ilk taşındığı günlerde, yaklaşık %20’sinin