HAKKIMIZDA

Göçmen Kadınlar Facebook Grubu biri Montreal, diğeri Dublin’de yaşayan iki ‘eski beyaz yakalı, yeni göçmen anne’ tarafından, tamamen kendi bireysel ‘yurt dışında yol yordam öğrenme ve yalnızlığa bir çözüm geliştirme’ ihtiyaçlarından hareketle kurulmuş; zaman içinde uluslararası bir göçmen ‘kadın dayanışması’ platformuna dönüşmüş bir oluşumdur. Yola “Göçmen Anneler” olarak çıkılmış olsa da, kadın dayanışması için anne olmak şart olmadığından, grup zaman içinde “Göçmen Kadınlar”a doğru evrilmiştir.

Haziran 2017’de göçmen eş, dost, tanıdık on, on beş kişilik bir çevreyle yola çıkan grup bugün 20 bin üye sayısına yaklaşmakta. Bugün Panama’dan İsveç’e, Küba’dan Meksika’ya, Umman’dan Kolombiya’ya kadar uzanan bir ağın içinde, dünyanın 90’dan fazla ülkesinde yaşayan göçmen kadının bir arada bulunduğu bir zemini oluşturmaktadır.

Grup yurt dışına taşınan ve taşınmayı planlayan kadınları bir araya getirebilmeyi, benzer sorunlara hep beraber çözüm bulabilmeyi, çözüm bulanamayan yerde benzer deneyimlere sahip kişilerle ‘ana dilinde konuşabilmeyi’, içinden geçilen süreçlerin zorluklarını ve mutluluklarını paylaşabilmeyi amaçlamaktadır.

Grupta yıllardır yurt dışında yaşayan kadınlar kadar, yurt dışına taşınmayı planlayan, buna henüz cesaret edememiş ve aklındaki sorulara yanıt arayan ya da aklından geçirirken kurucuları gibi zorunlu bazı sebeplerle kendilerini ansızın yurt dışında yaşarken bulmuş kadınlar tarafından taşınmak, yerleşmek, uyum sağlamak, dil öğrenmek, çocukları adapte etmek, kreş/bakıcı/okul bulmak, yeni bir şehirde sosyalleşmek, iş bulmak, evi özlemek, aileye hasret kalmak gibi ortak konular konuşulmakta ve desteğe ihtiyaç duyulan her konuda dayanışma sergilenmektedir.

Geride kalan dokuz ay içinde Göçmen Kadınlar Facebook Grubu’nda birçok ülkenin sağlık, eğitim, hukuk sistemleri ve aile kurumu, sosyal yaşamları gibi unsurları hakkında; keza farklı yaş ve ihtiyaçlardaki çocuklara dair sorulardan hareketle çocuk yetiştirme ve ebeveynlik hakkında oldukça zengin bir içerik üretilmiştir. Grubun gönüllülük ilkesini benimseyen kendi alanında uzman olanlar göçmen kadınlar ile yine gönüllü uzman işbirlikleri gerçekleştirilmiş ve yine dayanışma gerektiren konularda üretilen video içerikleri üyelerin faydasına kullanıma açılmıştır. Göç / Beyin göçü ile kadınların iş hayatından erkeklere oranla daha yüksek oranda koptukları bilgisi ve bunun çoğu kadın için çok ağır bir yük olduğunun bilinciyle; çalışma hayatından kopmuş ya da koparılmış göçmen kadınların yeni yaşantılarındaki girişimleri üyeler tarafından fikir, pazarlama, iletişim ve iş ortaklıkları anlamında desteklenmiştir.

Bugüne kadar gruba varlıkları, aktif katılımları ve fikirleri ile değer katan, Göçmen Kadınlar’ın bugünlere gelmesine emek veren tüm üyelere teşekkürlerimizle…

Esra Pencereci (Dublin) & Pınar Erbaş Erdurmaz (Montreal)