YENİ NESİL GÖÇMENLER

Göç Yolları Araştırması’nda ‘son iki yıl içinde Türkiye’den yurt dışına taşınan’ kişiler ‘yeni nesil göçmenler’ olarak tanımlanmıştır. Bu segment neredeyse araştırmaya katılanların yarısını temsil etmektedir. Aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi katılımcıların %48’i son iki sene içinde Türkiye’den göç etmiştir.

Demografik profillerine bakıldığında görülüyor ki; yeni nesil göçmenler,  bütün göçmenlere göre daha gençler (bütün göçmenlerin %14’ü 45 yaş üzerindeyken, yeni göçmenlerin %8’i 45 yaş üzerinde). Bu durum, eğitim sebebiyle yurt dışına çıkışların artmasından ve global şirketlerde iş imkanlarının çoğalmasından kaynaklı olabilir. Ayrıca yeni göçmenlerin çalışma oranı bütün göçmenlere göre belirgin bir şekilde daha düşük. Bunun altında yatan gerekçe son 2 yılda henüz iş bulamamış olsa dahi yurt dışına çıkmak istemek konusundaki kararlılık olabilir veya kıdemli göçmenler yurt dışında geçirdikleri yıllar içerisinde iş bulabilmişken yeni göçmenler henüz iş aramamış/iş bulamamış olabilirler.

Yeni göçmenlerin %96’sı üniversite mezunu, bu anlamda bütün göçmenlerden önemli bir farklılık göstermiyorlar.

Yeni göçmenlerin sadece %34’ü yeni taşındığı ülkede çalışıyor.  Bu kişiler içinde en büyük oranı %51 ile Türkiye’deki pozisyonlarına benzer bir pozisyonla sürdürenler alırken, %27’si daha düüşük bir pozisyonda çalışmaya başlamış.  Çalışan yeni göçmenlerin %69’u Türkiye’de çalışmakta olduğu sektörü korurken, %31’i değiştirmiş.  Eski göçmenlerin sadece %45’i çalışmakta olduğu sektörü koruyor. Eski Göçmenlerin daha büyük bir kısmının (%57) çalıştığını hatırlayacak olursak, yeni ülkesinde ilk iki yıldan sonra iş bulan göçmenlerin daha farklı sektörlerde çalışmaya başladıklarını, 2 yılın ardından başka sektörlerde iş aramaya başladıklarını (veya ilk 2 yıl başka bir sektör için kendilerini geliştirdiklerini) düşünebiliriz.

Göçmenlerin %48’i yeni nesil göçmen iken, bazı ülkelerde bu oran oldukça yüksek.

Yeni Göçmenlerin tüm göçmenler içinde oranına bakıldığında; yeni nesil göçmenler için Birleşik Krallık, Hollanda, Singapur, İsrail, Yunanistan ve İrlanda popülerliğini artırmış görünüyor. ABD, İsviçre, Fransa, Avusturya ve Belçika ise yeni nesil göçmenlerin daha az görüldüğü ülkeler.

Son 2 yılda en çok yurt dışında göç veren ilin İstanbul olduğunu düşünebiliriz. Yeni nesil göçmenler, eski göçmenlere kıyasla daha yüksek oranda (%20 dafa fazla) İstanbul’dan gelen kişiyi içeriyor. Yeni Göçmenler içindeki İzmirli oranı fazla değişmezken, Ankaralı oranı azalmış.

Yeni nesil göçmenlerin daha yüksek oranda iş sebebiyle yurt dışında oturum hakkı elde ettikleri görülüyor. Eski göçmenlerin vatandaşlık oranı daha yüksek; bunun sebebi yaşadıkları ülkelerin vatandaşlık için şart koştuğu yılı tamamlamış olmaları veya başka bir sebeple yurt dışında bulunuyorken evlenerek vatandaşlık almaları olabilir. Girişim ve yatırım sebebiyle edinilen oturum hakkı, yeni nesil göçmenlerde eski göçmenlerin 2 katı seviyesinde.

Yeni nesil göçmenler ile eski göçmenlerin Türkiye değerlendirmelerinde önemli bir fark görülmüyor.

Sağlık sistemi ve kariyer fırsatlarıyla ilgili olaran yeni göçmenler daha iyimser gözükürken; eğitim sistemi, canlı şehir hayatı, güvenlik, hava ve çevre temizliği konusunda daha kötümserler. Bu fark, eski göçmenlerin Türkiye’de bulunmadığı yıllarda gerçekleşen ve yeni nesil göçmenlerin şahit olduğu olumlu ve olumsuz değişimlerden kaynaklanıyor olabilir.

 

Yeni nesil göçmenler, eski göçmenlere göre arkadaşlarını, iklimi ve çalışma hayatını daha çok özlemişler. Çalışma hayatının özlemi, yeni nesil göçmenlerin çok daha yüksek oranda işlerini bırakarak ev hanımı olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Eski göçmenlerin iklimi daha az özlemeleri ise yıllar geçtikçe bulundukları ülkelerin iklimine alışmak olarak yorumlanabilir.

Eski göçmenler ise deniz ve sahilleri, canlı şehir hayatını, gece hayatını ve kültürel olanakları yeni göçmenlere göre daha çok özlüyorlar. Son 2 yılda taşınmış olanların son yıllarda Türkiye’de deneyimledikleri gece hayatı ve şehir hayatı, daha önce taşınmış olanların özlediklerinden çok farklı ve daha az cazip olduğu için olabilir.

Yeni nesil göçmenler ile eski göçmenlerin Tükiye’ye dönüp dönmeme kararlarını karşılaştırdığımızda eski göçmenlerin içinde Türkiye’ye DÖNMEME kararı verenlerin oranı daha yüksek, yeni nesil göçmenler ise daha çok kararsız barındırıyor; yeni nesil göçmenler karar verebilmek için bazı şartların gelişmesini ve belirsizlikten kurtulmasını bekliyor gibiler.

Araştırmanın son bölümü olan ve Türkiye’den önümüzdeki dönemde göç etmeyi düşünenlerin detaylı verilerinin yer aldığı ‘Potansiyel Göçmenler’ sayfası için lütfen tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir