GÖÇÜN OLUMLU TARAFLARI

Göç Yolları Araştırması’nın üçüncü bölümünde göçü artıları, eksileri, zorlukları ve çok zorladığı yerde Türkiye’ye geri dönme ihtimali ile birlikte incelemek istedik. Bu doğrultuda katılımcılar hem yaşadıkları ülkeleri belirli sosyal, kültürel, çevresel faktörlere göre değerlendirerek bir nevi kendilerine bu göçmen hayatta nelerin cazip geldiğini paylaştılar, hem de göçmen olarak yaşadıkları zorlukları dile getirerek Türkiye’ye geri dönme ihtimallerini değerlendirdiler.

İlk olarak yurt dışına taşınmış olan göçmen kadınlara Türkiye’deki bazı kriterlerle ilgili fikirlerini sorulduğunda; en memnun oldukları koşulların hava durumu ve iklim, canlı ve dinamik şehir hayatı olduğu görüldü. Bunları az sonra raporda değinilecek olan yurt dışı örneklerinin aksine sağlık sistemi ve iş olanakları, kariyer fırsatları takip ediyor.

Göçmen kadınlara göre Türkiye’nin en olumsuz taraflarıysa yoğun siyasi gündem, eğitim sistemi, toplum refahı ve huzuru, bireysel özgürlükler, yeşil alan ve parkların yetersizliği.

Bir sonraki aşamada göçmen kadınlardan bulundukları ülkelerdeki bazı şartları 1-5 arası puan vererek değerlendirmeleri istendiğinde; en memnun oldukları konuların yaşadıkları ülkelerde yeşil alan ve parklar, bireysel özgürlükler, ibadet etme veya inanmama özgürlüğü, toplumun refah ve huzuru olduğu görüldü.

Güvenlik, hava ve çevre temizliği, sosyal ve kültürel olanaklar, eğitim sistemi, yabancılara yaklaşım ve yönetim/siyasi gündem daha az da olsa yine memnun oldukları diğer kriterler.

En az memnun oldukları kriterler ise şehrin canlı/dinamik olmaması, iş/kariyer fırsatlarının yeterli olmaması, ürün ve hizmetlerin fiyatları, hava durumu, iklim ve en belirgin olarak memnun olunmayan kriter ise sağlık sistemi.

Buradan hareketle ülkelerden bağımsız daha genel duruma bakıldığında, yurt dışında yaşayan kadınların, ülkelerindeki bazı kriterleri 1 ve 5 arasında değerlendirdiklerinde (1=çok kötü, 5=çok iyi), en memnun oldukları kriterin «Yeşil alanlar ve parklar» olduğu görüldü. Bireysel özgürlükler, spor olanakları, ibadet ve inanmama özgürlüğü, toplumsal refa ve huzur, hava ve çevre temizliği, sosyal ve kültürel olanaklar ise genel anlamda tüm ülkelerde diğer memnun olunan kriterler.  Türkiye’de alışık olunan sistem ve düzen sonrası, göçmen kadınların tüm ülkelerde en az memnun oldukları kriterler ise sağlık sistemi, hava durumu, iklim ve fiyatlar.

Bu verilerden yola çıkarak bir sonraki aşamada sorgulanan her bir kriterin ülkeler detayında  aldığı puan ve ülke sıralamalarına bakıldı. Sistemlere ve yönetimlere verilen puanlar değerlendirildiğinde; sağlık sistemi, eğitim sistemi ve yönetim açısından en beğenilen ülkeler İsviçre, İsveç ve Belçika oldu. Hollanda ve Kanada’nın eğitim sistemi ve yönetiminden memnun olunurken, sağlık sistemi bu ülkelerdeki en büyük memnuniyetsizlik olarak öne çıkıyor. Avusturya’nın sistemleri memnuniyet sağlasa da yönetiminden yana memnuniyet düşük. İrlanda’da ise tam tersine hem sağlık hem eğitim isteminden yana memnuniyet düşük ancak yönetimden yana bir memnuniyet söz konusu. Güney Avrupa ülkelerinde de göçmenlerin yönetimden memnun olmayışları dikkat çekiyor (İtalya, Yunanistan, İspanya).

Bireysel özgürlüklerin ve toplumsal huzura dair memnuniyetin yüksek olduğu ülkeler benzeşiyor; Hollanda, İsveç ve Kanada.

Güney Avrupa ülkelerindeki göçmenler (Yunanistan ve İtalya) toplumsal huzurdan memnun değilken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki göçmenler de bireysel özgürlüklerden yana memnun değiller.

İsveç, İngiltere, İrlanda, Almanya ve İsviçre yeşil alanlar ve parklar anlamında en beğenilen ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Katar’da yaşayanlar ise yeşillikten yana pek memnun değiller. En çok Avustralya, İsveç ve ABD’dekiler spor olanaklarından memnunlar. İspanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Kanada ise sosyal ve kültürel olanaklarından en çok memnun olunan ülkeler. Katar, İtalya ve Yunanistan’da yaşayan göçmenler ise her iki kriterde de bulundukları ülkeden çok memnun değiller.

Katar, İtalya ve Fransa’da yaşayanlar çevre temizliğinden; İrlanda, Belçika, İngiltere ve Katar’da yaşayanar ise hava durumu ve iklimden memnun değiller. Çevre ve hava temizliğinden en memnun olanlar İsveç, İsviçre ve Avustralya’da yaşayanlar. İklimden ve hava durumundan en memnun olanlar ise İspanya, Yunanistan ve yine Avustralya’da yaşayanlar.

Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Güney Avrupa ülkelerinden İspanya ve Yunanistan canlı ve dinamik şehir hayatından yana daha mutlular. İsviçre, Avusturya, Belçika gibi Orta Avrupa ülkeleri ise bu konuda en muzdarip olanlar. ABD, İngiltere, Avustralya, Hollanda ve İrlanda’da yaşayanlar kendi ülkelerindeki iş ve kariyer olanaklarının iyi olduğunu düşünüyorlar. Güney Avrupa ülkelerindeki (Yunanistan, İtalya, İspanya) göçmenler ise kendi ülkelerinde kariyer fırsatları olduğunu düşünmüyorlar. Ürün ve hizmetlerin fiyatlarından en çok yakınanlar Katar, İsviçre ve İtalya, memnun olanlarsa Hollanda, Almanya ve ABD’dekiler.

Yabancılara yönelik tutum konusunda en mutsuz olan göçmenler Avusturya, İsveç ve İtalya’da yaşayanlar. BAE, İrlanda ve Avustralya ise bu konuda en mutlu göçmenlere ev sahipliği yapıyor. Güvenlik çoğu ülkede memnun olunan bir kriter. Katar, BAE, İsviçre en güvenli bulunan ülkeler iken Fransa, İtalya ve İngiltere görece daha az güvenli bulunan ülkeler.

Aşağıdaki tablo farklı koşul ve kriterlerin farklı ülkelerde yaşayan göçmenler tarafından nasıl farklı değerlendirildiğinin kümüle verilerini içermektedir.

Göçmenliğin eksilerinin yer aldığı; yaşanan zorluklar, ırkçılığa maruz kalma deneyimleri ve özlem konusundaki verilerin paylaşıldığı bir sonraki bölüm için lütfen tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir