Göç Yolları Araştırması katılımcılarının büyük çoğunluğu (%59) 35-44 yaş arasında;  %25’i ise 25-34 yaş grubunda. Katılımcıların neredeyse %90’ı anne ve ağırlıkla 1 çocuklu anneler. Annelerin %35’inin 0-3 yaş arasında bebeği, %42’sinin ise 4-12 yaş arasında çocuğu bulunuyor. Araştırma’ya katılan kadınların %55’i üniversite mezunu(2 veya 4 yıllık),  %40’ı ise yüksek lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip. Türkiye’de


Araştırmaya katılan göçmen kadınların yarıya yakını çalışırken, yarıdan biraz fazlası ise çalışmamakta. Şu anda yaşamakta olduğu ülkede çalışmadığını belirtenlerin %94’ü Türkiye’de çalıştığını ifade etmiş. Bu, çok büyük bir işgücü kaybına işaret ediyor. Çalışma hayatında halen aktif olan göçmen kadınların ağırlığı (%64) maaşlı olarak bir şirkette ya da devlet kurumunda çalışıyor. Halen çalışan her 5 göçmen kadından